Algieria Algieria

Nazwa oficjalna: Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna
Stolica: Algier (Al-Djazzâ?r)
System państwowy: republika (głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych przez Narodowe Zgromadzenie Ludowe)
Religia: islam 99%, chrześcijaństwo oraz judaizm 1%
Język urzędowy: arabski
Różnica czasu: UTC + 1 godzina

Region

O ALGIERIIAlgieria leży u Morza Śródziemnego. Na północy przy wybrzeżu znajduje się pasmo górskie Atlas, dalej w kierunku południowym zajmują większość terytorium pustynie. Na północy znajduje się subtropikalne wybrzeże śródziemnomorskie, na południu suche subtropikalne aż tropikalne. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku roślin, te w południowych częściach pojawiają się tylko w oazach.

W 1992 roku sukces w wyborach osiągnęli islamscy ekstremiści - przeprowadzone wybory zostały z tego powodu anulowane i prowizorycznie została ustawiona władza wojskowa. Algierska muzyka nie zna wielogłos i poczucie harmonii, algierskie filmy zostały kilkakrotnie nagrodzone na różnych festiwalach.Historia:

W 11. wieku p.n.e. istniała przy wybrzeżu handlowa kolonia Fenicjan. W 1. wieku p.n.e. powstała tutaj rzymska prowincja Mauretania Caesarensis. Na początku 16. wieku zostało terytorium formalnie częścią imperium osmańskiego. W 1881 roku Algiera została włączona do Francji jako terytorium zamorskie. Niepodległość została ogłoszona 3. 7. 1962.W przeciągu 1. tysiąclecia p.n.e. przyszli na obszar dzisiejszej Algierii przodkowie plemion Berberyjskich. W latach 46 aż 429 cały obszar zajęli Rzymianie, których zastąpili Wandalowie i Bizantyjczycy. 1529 roku Algieria została włączona do imperium osmańskiego Chairem ad-Dinem i jego bratem Arujem, który zrobił z Algierii bazę dla piratów. Ten proceder zakończyła francuska inwazja w 1830, po której nastąpiło zajęcie całego kraju zakończone w 1847 roku.Dziesiątki tysięcy kolonistów z Franji, Włoch, Hiszpanii i Malty przyjechało do Algierii, aby tutaj gospodarować na przybrzeżnych równinach i zabrać najdroższe grunty w miastach, wywłaszczonych przez rząd francuski. Ludzie pochodzenia europejskiego i rdzenni Żydzi algierscy byli od końca 19. wieku prawnymi obywatelami francuskimi, w przeciwieństwie do większości algierskich muzułmanów, którzy zostali poza prawem francuskim, nie mając obywatelstwa ani prawa wyborczego.W 1954 roku wybuchło zbrojne powstanie, wojna o niepodległość Algierii pod kierownictwem Narodowego Frontu Wyzwolenia. Po niemal diesięciu latach walki w miastach i na wsi udało się w 1962 roku wygnać Francuzów z kraju. Większość z miliona ludzi pochodzenia europejskiegio, razem z profrancuskimi muzułmanami, w ciągu kilku miesięcy 1962 roku odleciało do Francji.Pierwszy prezydent, przywódzca ruchu wyzwoleńczego Ahmed Ben Bella został w 1965 roku obalony przez byłego sojusznika i ministra obrony Huari Bumediena. W V zemi se potom po 25 let udržela relativní stabilita pod vládou socialistické strany Boumédi?nna a jeho následovníků.W 1989 roku nowa konstytucja umożliwiła udział we władzy stronom opozycyjnym. 26. grudnia 1991 roku wygrał wybory Muzułmański Front Ocalenia (FIS) fundamentalistycznych muzułmanów. Potem nastąpił przewrót wojskowy, władzę przejęła Rada Narodu, w styczniu 1992 roku rozwiązała parlament a w lutym 1993 roku ogłosiła stan wyjątkowy. FIS został zdelegalizowany, jednak nie zaprzestał swoich działań i na końcu 1993 roku zaapelował do wszystkich cudzoziemców, by opuścili kraj. Po upłynięciu wyznaczonego teminu rozpoczęły się masakry ludności cywilnej, nie tylko cudzoziemców. 1994 roku prezydentem został Liamin Zerual, wspierany przez armię. Na konferencjach w latach 1996 i 1997 udało mu się skłonić umiarkowanych islamistów do dialogu. W listopadzie 1996 została przyjęta przez 85,6 % obywateli Algierii reforma konstytucyjna, która zabrania działania stronom religijnym, umożliwia formowanie stron politycznych i wzmacnia rolę prezydenta.Warunki przyrodnicze:

Na południu kraju rozciąga się pustynia Sahara z płaskowyżami Hohhar i Tassili, które sięgają do wysokości aż 3000 m. n. p. m. Na północy dominują dwa przebiegające równolegle do wybrzeża lańcuchy Atlasu, które oddzielają wybrzeże Morza Śródziemnego od Sahary. Między Wysokim Atlasem a Średnim Atlasem w wysokości 700 - 1200 m. n. p. m. rozciąga się Wyżyna Szczottów ze słonymi jeziorami. Na 80 % Algierii nie znajduje się żadna wegetacja, tylko obszar Kabylia w kierunku wschodnim od Algieru porośnięty jest przez lasy. Sahara zajmuje mniej więcej trzy czwarte powierzchni państwa. Znajdują się tutaj pustynie piaszczyste, kamieniste i żwirowe.

Najnowsze opinie Algieria

Wszystkie recenzje Algieria

web:need_help

+48 71 769 5682