Armenia Armenia

Nazwa oficjalna: Republika Armenii (Ajastani Hanrapetut'jun)
Stolica: Erewan (1,2 mil. obyw.)
System państwowy: republika
Religia: Ormiański Kościół Apostolski 93%, Ormiańscy katolicy 1 % i islam 4 %, prawosławni 1 %, pozostali 1 %
Język urzędowy: ormiański
Różnica czasu: GMT +4 hodiny

Region

Armenia - wycieczki od 2 599 Zł

O ARMENIIArmenia jest położona na Kaukazie i nie ma dostępu do morza. Na północy graniczy z Gruzją (164 km), na wschodzie z Azerbajdżanem (566 km), na południu z Iranem (35 km) a na zachodzie z azerbajdżańską eksklawą Nachiczewan (221 km) i Turcją (268 km).Ormianie przywędrowali w 7. wieku z Europy Południowej i osiedlili się na zachodzie Azji Mniejszej. W 301 Armenia jako pierwsze państwo świata ustanowiła chrześcijaństwo religią państwową. W 428 roku zachodnia część Armenii znalazła się pod panowaniem Bizancjum a wschodnia Persji. Powstania Ormian przeciw Turkom w 18. i 19. wieku, usiłowania Rosji o podbicie tego terytorium w latach 1828 i 1878, fale czystek etnicznych, których kilkakrotnie dokonali Turkowie i Kurdowie na Ormianach (1895-1897, 1914-1915) i deportacje doprowadziły do ideologicznej i pokoleniowej zmiany wśród Ormian. W 1920 roku została część Armenii przyłączona do Związku Radzieckiego a reszta pozostała Turcji. W 1991 roku ogłosiła Armenia swoją niepodległość i należy do Wspólnoty Państw Niepodległych.Część Armenii zajmuje pasmo górskie Mały Kaukaz. Najwyższym szczytem Armenii jest wygasły wulkan Aragac (4090 m. n. m.), położony 70 km na północ od Erewania. Z powodu zbyt suchego lata a zimy niemal bez śniegu w szacie roślinnej przeważa roślinność stepowa i półpustynna; rzadkie lasy pokrywają zaledwie jedną siódmą obszaru. Wspieranie rozwoju obszarów rolniczych, z powodu górzystej krainy, jest trudne. W 1988 roku nawiedziło kraj trzęsienie ziemi.Mniej więcej 90 % obywatel deklaruje przynależność do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Kurdowie żyjący na zachodzie praktykują zoroastryzm i szamanizm. Większość Azerbajdżanów wyznania islamskiego uciekła w czasie trwania konfliktu do Azerbajdżanu.

Armenia - wycieczki od 2 599 Zł

Najnowsze opinie Armenia

Wszystkie recenzje Armenia

web:need_help

+48 71 769 5682