Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina

 • Wiza

  Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Nie jest wymagane posiadanie przy przekraczaniu granicy gotówki, aczkolwiek można się spotkać z żądaniem jej okazania (150 KM na dzień pobytu lub równowartość w walutach wymienialnych). W przypadku osób prawnych należy przedstawić zaproszenie strony BiH potwierdzone przez MUP (odpowiednik naszego MSWiA), izby gospodarczej, władz miejscowych (gminy, miasta) oraz ew. kopię umowy o współpracy ekonomicznej, handlowej lub innej. Czas oczekiwania na wizę BiH wynosi ok. 2-3 tygodni; paszport należy zarówno złożyć, jak i odebrać osobiście. Koszt wizy wynosi ok. 50 EUR (wiza zwykła jednokrotna). Rodzaje wiz wydawanych przez BiH:  wiza tranzytowa: pozwala na pobyt na terytorium BiH przez 3 dni z okresem ważności 1 roku;  wiza turystyczna: pozwala na pobyt na terytorium BiH do 3 miesięcy;  wiza studencka: pozwala na pobyt na terytorium BiH do 3 miesięcy wciągu roku, o ile przedstawi się właściwym organom konsularnym dokumenty potwierdzające zasadność naukowego pobytu oraz potwierdzenie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia;  wiza wydawana na granicy: można ją otrzymać za pośrednictwem i zgodą MSZ BiH, o ile wystąpi o nią przedstawicielstwo dyplomatyczno-konsularne akredytowane w BiH bądź, w wyjątkowych przypadkach, po aprobacie ministra lub upoważnionego przez niego urzędnika. Prośba o wydanie wizy na granicy musi być złożona najpóźniej 7 dni przed terminem przekroczenia granicy. Wiza ta jest ważna do 15 dni (w ciągu roku).

 • Celne i dewizowe reguły

  Wymiany walut dokonuje się wyłącznie w bankach. Nie ma tu instytucji kantorów wymiany. Z uwagi na stały kurs zaleca się przywóz euro, chociaż wymienić można także waluty: węgierską, czeską, słowacką, słoweńską. Waluta polska nie jest tu wymienialna.

web:need_help

+48 71 769 5682