Tunezja Tunezja

 • Właściwości sieci elektrycznej

  Napięcie elektryczne: 220 V, adapter nie jest potrzebny

 • Na co jeszcze należy zwrócić uwagę!

  Nie jest pozwolone fotografować: budowy rządowe, policyjne i wojskowe, dworce kolejowe, lotniska i pozostałe budowy, które są oznaczone tunezyjską flagą (naprz. pałac prezydenta i główne siedziby miejscowych HSP, włącznie narodowej stacji telewizyjnej) i osoby w uniformach. Wstęp do meczet jest niewierzącym w czasie modlitw wzbroniony. Zabronione jest fotografowanie i tych muzułmanów, którzy robią swoje rytuały pomimo meczety. Przy fotografowaniu miejscowych obywatel polecamy zapytać o pozwolenie. Od roku 1980 jest ostro zabronione fotografowanie objektów żydowskich, które są strzeżone przez policję. Ważne jest respektowanie zakazu wstępu do pobliża tych oto objektów, jeżeli jest u nich wyznaczona przestrzeń ze strażą policyjną. Tunezja jest krajem bardzo przyjaznym turystom i chyba najbardziej "europejskim" spośród państw islamu, ale nie wolno zapominać, że chodzi o kraj muzułmański. Ważne jest zastosowanie zachowania według tego (naprz. jeżeli się rozchodzi o nawiązywanie kontaktów z miejscowymi dziewczynami albo o spożywanie alkoholu) i ubierania (pamiętać, że "skąpe" ubranie zwłaszcza pomimo zony turystyczne jest nie na miejscu). W przebiegu roku 2003 rozpoczęła swoją działalność policja moralna, która przypadkowo legitymuje mieszane towarzystwo młodych ludzi, i także pary, u których sprawdza, czy są małżeństwem i czy ich zachowanie odpowiada muzułmańskim normom. Takim samym sposobem są sprawdzani i miejscowi obywatele w towarzystwie cudzoziemców i to przede wszystkim w godzinach nocnych w okolicach barów. Przy wizycie kraju w okresie postu -Ramadanu polecamy o zażądanie bliższych informacji na Ambasadzie RP w Tunezji

  5, Impasse No 1, Rue de Cordoue, 2092 El Manar I, Tunis

  tel. (+0216) 71 873 837, 71 874 843

  fax. 71 872 987

  e-mail:amb-pologne@email.ati.tn

  albo na Ambasadzie Republiki Tunezyjskiej w Warszawie

  ul. Myśliwiecka 14, 00-459 Warszawa

  tel. 628 25 86, 628 63 30

  fax 621 62 95

  e-mail:at.varsovie@it.com.pl

web:need_help

+48 71 769 5682