Tunezja Tunezja

  • Dokumenty podróży

    Paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące dłużej niż data deklarowanego powrotu. Wjazd do Tunezji powinien nastąpić na podstawie paszportu nie budzącego wątpliwości co do jego autentyczności. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne dokumentu, zamazane dane osobowe, wizy czy pieczęcie mogą spowodować uciążliwą procedurę wyjaśniającą lub cofnięcie z granicy. Istnieje obowiązek meldunkowy dla cudzoziemców, w hotelach następuje automatycznie. Przy pobycie indywidualnym obowiązek ten ciąży na osobie, u której turysta zamieszkuje.

  • Wiza

    Od obywateli polskich wymagane są wizy bez względu na kraj zamieszkania. Od turystów przekraczających indywidualnie granice - nawet z wykupionymi w biurze podróży biletami i świadczeniami w ramach wycieczki - wymagane są wizy. Dotyczy to szczególnie osób przybywających do Tunezji promem. Wizy tranzytowe wydawane są na 24 godziny w tranzycie lotniczym i 48 godzin w tranzycie lądowym. Wizy wydawane są przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Tunezji. Maksymalny okres ważności wizy wynosi trzy miesiące. W przypadku przedłużenia pobytu należy przedstawić przedłużoną rezerwację hotelu lub zgodę osoby zapraszającej. Łączny pobyt turystyczny nie może jednak przekroczyć trzech miesięcy. Przy wjeździe nie wymaga się biletu powrotnego ani posiadania określonej kwoty na okres pobytu.

  • Celne i dewizowe reguły

    Przepisy celne zezwalają na wwiezienie napoju alkoholowego do 25% alkoholu - 2 litry na osobę, nad 25 % alkoholu l litr na osobę, tytoń (dla starszych 17 lat) 4000 sztuk papierosów, 100 sztuk cygar albo 250 g tytoniu na osobę, 1/4 l parfum a 1 l wody toaletowej na osobę, dalej pojedyńcze prezenty, których wartość nie przekracza około 30 zł za sztukę. Na określony czas jest możliwe wwieźć: środek transportu(samochód, karawan, prywatny samolot, motor, motorówkę), aż 2 fotoaparaty i 20 filmów do własnego zapotrzebowania, 1 kamerę i 20 filmów, 1 przenośne radio, sprzęt sportowy, wyposażenie campingowe, instrumenty muzyczne, 1 lornetka, 1 przenośna maszyna do pisania, 1 walizkowy gramofon, 2 wózki dziecięce, 1 rower i 1 komputer. Dowiezione rzeczy osobiste muszą być ponownie wywiezione. Przy dowozie zwierząt wymagane jest świadectwo zdrowia. Wzbronione jest wwieziene jakiejkolwiek broni oprócz registrowanej broni myśliwskiej, materiałów wybuchowych, odurzających lub psychotropowych substancji, pornografii, produktów i towaru, które by mogły zagrozić bezpieczeństwu, zdrowiu albo nabożeństwu u publiczności. Urządy w Tunezji bardzo ostro karzą trzymanie i spożywanie narkotyków. Do wywozu miejscowej flory oraz fauny jest wymagane zezwolenie ministerstwa rolnictwa, wywóz przedmiotów antycznych jest możliwy tylko za zezwoleniem ministerstwa kultury. Wzbroniony jest dowóz i wywóz dinarów tunezyjskich. Jeżeli wam zostanie jakaś suma miescowej waluty, jest możliwe zamienić ją spowrotem, dlatego polecamy stopniową zamianę według zapotrzebowania i ukryć kwity od kantora, które są wymagane przy ponownej zamianie. Do Tunezji jest dozwolone wwozić jakiekolwiek waluty zagraniczne, czeki podróżne i karty kredytowe albo płatnicze; zagraniczne waluty do wartości około 16.000 zł, w przypadku sumy przewyższającej wymienioną wartość jest niezbędne poinformować o tym przy celnej odprawie przy przyjeździe, wywóz niedeklarowanej kwoty dewiz jest sankcjonowany odebraniem pieniędzy i karą pienieżną w wysokości odebranej kwoty, albo następnymi postępowaniami urzędów.

web:need_help

+48 71 769 5682