Wyspy Kanaryjskie Wyspy Kanaryjskie

 • Fauna

  Wyspy Kanaryjskie zajmują powierzchnię 7 446 km2. Poszczególne wyspy różnią się między sobą. Mogą się pochlubić dużą liczbą endemitów – gatunków unikalnych dla danego regionu, nigdzie indziej nie występujące naturalnie. Pod koniec trzeciorzędu i na początku epoki lodowej basen Morza Śródziemnego dotknęła katastrofa klimatyczna i niektóre gatunki organizmów przetrwały jedynie na wyspach.

  Pomimo tego, że gnieżdżą się tutaj tylko europejskie i afrykańskie gatunki ptaków, Wyspy Kanaryjskie stanowią ważny obszar badań ornitologicznych, gdyż ptaki migrujące do ciepłych krajów obrały sobie ten obszar za miejsce postoju.

  Dzikie kanarki nie śpiewają, ale ich upierzenia potrafi zachwycić swą urodą tak samo, jak motyle, które osiedliły się na wyspach.

  Duże ssaki nie występują w wolnej przyrodzie. Zobaczymy jedynie króliki, jeże i rzadkiego endemita - ryjówkę kanaryjską.

  Wielbłądy jednogarbne są wykorzystywane jako zwierzęta użytkowe, a także w celach turystycznych.

web:need_help

+48 71 769 5682